Hlavná stránka Napíš e-mail Mapa stránky

DHZ Vysoká

 

DHZ Vysoká  

 

„Bohu na slávu, blížnemu na pomoc“.


 Fotografie z Okresnej pohárovej súťaže DHZ konanej 13. júna 2010 v obci Brezovička pod organizačnou záštitou DHZ Vysoká a obce Vysoká!!!


Hlavnou úlohou DHZ Vysoká je pomáhať obci a jej občanom pri požiaroch a živelných pohromách. DHZ Vysoká zabezpečuje protipožiarnu prevenciu i technickú pomoc v prípade vzniku mimoriadnych udalostí. Svoje miesto máme aj pri rôznych kultúrnospoločenských činnostiach v obci. Sídli v prízemi budovy obecného úradu. Tento spolok patrí medzi najstaršie v obci. Dlhoročným veliteľom hasičov je Novák Milan.


MODLITBA HASIČA


Nech kdekoľvek požiar planie, ja splním svoju povinnosť.Životy spasiť Pane daj že mi sily dosť.
V náručí vyniesť dieťa. Kým ešte nevyprší čas,
ale aj starca, matku , ktorá má sivý vlas.
Na stráži stojím stále, pretože povolaný som,

pred ohňom chrániť svojich, blížneho, i jeho dom .
Ak z tvojej vôle má sa stať, že sám pri tom
život stratím, požehnaj Pane mojej rodine a láskavou rukou vráť im čo pri plnení
poslania som iným dal.

AMEN.

 HASIČSKÉ DESATORO

 

1. Nehľadaj v DHZ ani zisk, ani slávu, ale bratskú povinnosť pomôcť v nešťastí.

2. Ak si hasičským dobrovoľníkom, buď ním celou dušou a celým telom. Ak nemáš dobrú vôľu, nie si dobrovoľníkom a si dobrej veci na obtiaž.

3. Buď obetavý a statočný, ale konaj vždy s rozvahou, zbytočne neriskuj a dbaj na svoje zdravie.

4. Ak si funkcionárom, nevzpínaj sa nad ostatných, ale pamätaj, že tí, ktorí ťa zvolili očakávajú od teba činnosť zvýšenú a všetky prednosti tela a duše.

5. Považuj svojich bratov za rodných, ak si vzdelanejší, nepohŕdaj nimi, ale snaž sa ich povzniesť.

6. Pamätaj, že od hasičského dobrovoľníka sa vyžaduje povaha priama, šľachtená a vlastenecká, v spoločenskom konaní počestná a vľúdna.

7. Užitočnosť požiarnickej organizácie sa dokazuje lepšie skutkami než slovami, ale záujmy hasičské je nutné vždy a všade slušným spôsobom hájiť.

8. Nevyvolávaj v zbore spory a pohoršenie, ale pričiň sa v záujme dobrej veci, aby si všetky nezhody priateľským spôsobom zamedzil alebo uzmieril.

9. Ak máš na sebe čestnú rovnošatu hasičského dobrovoľníka pamätaj, že nevhodným spôsobom a správaním nespôsobíš hanbu len sebe, ale aj organizácii, ktorej odznak nosíš.

10. Ak si členom dobrovoľnej organizácie, tak sa týmto desatorom riaď a potom budeš dobrým hasičským dobrovoľníkom.


 

 

generuje redakčný systém LEKOX.sk CMS
Copyright © 2021 LEKOX.sk

Tento web používa cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť kvalitu našich služieb.

SÚHLASÍM