Hlavná stránka Napíš e-mail Mapa stránky

Štatút obce

Štatút obce Vysoká *.pdf

 


Erb obce Vysoká 

Expertízu erbu obce Vysoká vypracoval Prof. PhDr. Jozef Novák, DrSc. z Filozofickej Fakulty UK.

Prvá písomná správa o Vysokej je z r. 1278. V tomto roku sa však spomínajú iba tunajšie polia. Ako dedina vystupuje Vysoká až roku 1315. už v r. 1323 sa v obci spomína kostol, ktorý je zasvätený sv. Alžbete. Pôvodne i najdlhšie obec vlastnili šľachtici z Brezovice.

Miestni obyvatelia sa zaoberali výrobou dreveného náradia, pracovali ako stolári, kolári a tesári. Historický znak obce nekorení v zdroji obživy Vysočanov. 

Za erb obce navrhujem modrý štít, v ktorom priamo na spodnom  okraji štítu stojí strieborno ( bielo ) odetá žena  so zlatou ( žltou ) korunou na hlave. V tejto podobe je erb Vysokej historický verný, heraldicky správny a svojím obsahom doslova jedinečný.

Symbolika obce si zaslúži ďalší podrobný výskum. Jeho výsledky budú užitočné nielen pre heraldiku, ale aj pre dejiny obce.

Na základe expertízy dospela Heraldická komisia MV SR odporučila erb obce Vysoká v nasledovnej podobe.

 


 

Vlajka                             

 


Pečať                      

 


generuje redakčný systém LEKOX.sk CMS
Copyright © 2021 LEKOX.sk

Tento web používa cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť kvalitu našich služieb.

SÚHLASÍM