Hlavná stránka Napíš e-mail Mapa stránky

Pamätná kniha školy

Medzi ďalšími knihami som objavil aj pamätnú knihu od roku 1965. V nej sa opisuje praktický len škola v obci Vysoká. Tak len pre zaujímavosť niekoľko prípadov:

 

Školský rok 1965/66. V škole sú zriadené dve triedy.
I. triedu navštevujú 1 ročník spoločne so 4 ročníkom. Trieda má 17 žiakov.  
II. trieda navštevujú 2 ročník, 3 ročník a 5 ročník Trieda má 22 žiakov.
Učiteľmi sú Ján Baláž riaditeľ a učí I. triedu,  Oľga Balážová učiteľka a jeho manželka učí II. triedu.
Zriadením novej triedy v Kultúrnom dome sa vylučuje dvojsmennosť.
V I. polroku sa hovorí o prepadnutí 4 žiakov a to hlavne z dôvodu nevenovania sa rodičov. Určite patria do osobitnej školy.
Vymeškaných hodín je 6,2 hodiny na žiaka.
30.6. je ukončený školský rok. Zhodnotenie účasti na kultúrnych akciách obce a celkové hodnotenie je veľmi dobré. Prepadol len jeden žiak Pavol Hurajt, žiak 4. Ročníka.
Vymeškané hodiny boli riadne ospravedlnené a 9 žiakov prešlo do ZDŠ v Brezovici.
Školský rok 1966/67 sa niesol v podobnom duchu ako predošlý.
Cez prázdniny boli vybielené (vápnom) triedy, učiteľské sily sa nemenili.
Založené bolo ZRPŠ – zväz rodičov a priateľov školy.
Pokračovali sme s jednou triedou v Kultúrnom dome aby na škole nebola dvojsmennosť.
V polrok prepadli až 8 žiaci čo bolo 25% z celkového počtu.
Žiaci sa najviac sa tešili pri príprave a prevedení programu k MDŽ.
9.5. sa konal prvý pioniersky sľub žiakov. Na tomto sľube dostali odznaky, šatky a legitimácie. No najväčšiu radosť asi mali z finančného daru obce vo výške 200,- Kčs. Za zber šípok mali 140,- Kčs. Tieto peniaze sme využili na varenie gulášu v lese. Tam sa konali hry, súťaže a víťazí boli odmeňovaní. Skoro každý žiak dostal čokoládu, cukríky a iné sladkosti. Odovzdaním kníh končil rok a do ZDŠ v Brezovici odišlo 8 žiakov.
 
Pre spresnenie. Pri opisoch mohlo dôjsť aj k preklepom ak by niekto namietal a chcel opraviť niečo, tak veľmi rád to urobím aby ďalšie naše generácie mali z čoho čerpať. Aspoň tomu verím.
Ďalej som rád, že ste si to s úctou a pozorne prečítali a všetkým Vám ďakuje pravnuk Mateja Hurajta, vnuk Jozefa Hurajta a syn Štefana Hurajta - Vladimír Hurajt st.
 

Prepis z obecnej kroniky

Spracoval: Vlado Hurajt

 
generuje redakčný systém LEKOX.sk CMS
Copyright © 2021 LEKOX.sk

Tento web používa cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť kvalitu našich služieb.

SÚHLASÍM