Hlavná stránka Napíš e-mail Mapa stránky

Kríže v okolí obce

Kríž betónový pri kostole

 

                               

 

Stojí pri južnej stene kostola sv. Alžbety.

Je to klasický typ latinského jednoramenného kríža - symbolu utrpenia, ktoré stavali naši predkovia z úcty k Bohu. Postavil ho pred 110 rokmi miestny nábožný človek a pre jeho postavenie musel mať súhlas cirkevnej vrchnosti, dostatok finančných prostriedkov a povinnosť zložiť finančnú základinu - fundáciu, ktorá zaručovala, že sa kríž bude udržiavať.

Zachovalý nápis na podstavci kríža znie:

 

K cti Božej

dal vistavic :

VELKI MÁTYÁS

I SINOVE J.M.

1900.

 

                             

 

 


 

Kríž betónový "za starú paľarňu"

 

                             

 

Stojí na lúke, pod vysokým stromom - jasaňom, pri chodníku do Ďačova, v chotárnej časti „za paľarňu“

Kríž má kamennú základňu, podstavec, do ktorého je zapustené zvislé rameno, v hornej časti ho pretína kratšie vodorovné rameno. Na nich je umiestnené telo ukrižovaného Krista - odliatok z liatiny, zaiste nahradzujúce starší typ Ukrižovaného namaľovaného na plechu.

Okolo je ohrádka z tyčiek ukončených do podoby ľalie a piniových šišiek.

Tento kríž dal postaviť nábožná žena, vdova, ako informuje text vyrytý do kameňa na čelnej strane.

 

Ku cti a chvale Božej

na pamiatku

v Bohu zosnulich mužoch

dala vistavic vdova

rodz. LORINC ANNA

1904.

 

                             

 

 


 

Kríž betónový "od Džačova"

 

                             

 

Stojí najďalej od obce, pri chodníku do Ďačova, pod vrcholom Homôlky, v chotárnej časti nazývanej ot Ďžačova.

V minulosti nebol osamelo stojaci, ako keby „bohom zabudnutý“ ako dnes. Okolo neho sa rozprestierali  obrábané polia, pasienky, kosené lúky. Ľudia sa pri ňom zastavovali, odpočinuli si, či pohľadom na nápis - titulus INRI  sa pomodlili, alebo iba si pod korunami v tieni posedeli, posilnili sa jedlom a nabrali silu na ďalšiu cestu do Ďačova, či Lipian.

Dodnes sa na ňom zachoval text :

 

Na chvalu Bosku

Dal vistavic

ANDREJ LORENC

s familiu

1924

 

                             

 

 

 

Spracovala : Klaudia Buganová

Foto: Klaudia Buganová, Marián Šangala

 

generuje redakčný systém LEKOX.sk CMS
Copyright © 2021 LEKOX.sk

Tento web používa cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť kvalitu našich služieb.

SÚHLASÍM