Hlavná stránka Napíš e-mail Mapa stránky

Klimatické pomery

Hornotorysie okresu Sabinov a teda aj skúmané územie obce Vysoká sa nachádza na rozhraní dvoch klimatických oblastí – mierne teplej a chladnej klimatickej oblasti.

Chladná klimatická oblasť s mierne chladným klimatickým okrskom je rozšírená predovšetkým vo vyšších nadmorských výškach Bachurne, teda vo vyšších polohách katastrálneho územia obce Vysoká. Mierne teplá klimatická oblasť s mierne chladným okrskom je takmer identicky rozšírená s hranicami Spišsko-šarišského medzihoria. Priemerné júlové teploty sa pohybujú od 16 – 17 ºC v mierne teplej oblasti a vo vyšších nadmorských výškach chladnej oblasti dosahujú priemerné júlové teploty hodnoty 13,5 až 16 ºC. Priemerné januárové teploty klesajú v mierne teplej klimatickej oblasti na -3,5 až – 5 ºC a v chladnej klimatickej oblasti na –5 až -6 ºC. Študované územie obce leží v dažďovom tieni Vysokých Tatier a preto má daná oblasť menej zrážok než by na svoju nadmorskú výšku mala mať. Ročný úhrn zrážok dosahuje v danej oblasti len 600 – 800 mm, no so vzrastajúcou výškou sa ich úhrn zvyšuje, takže v najvyšších polohách dosahuje ročný úhrn zrážok aj 1000 mm.

Pre lepšiu ilustráciu ročného chodu zrážok a teploty na danom území uvádzam grafy. Grafy sú vypracované na základe hodnôt daných veličín, ktoré som získal s SHMÚ z meteorologickej stanice Torysky.

 

 

 

 

 

generuje redakčný systém LEKOX.sk CMS
Copyright © 2021 LEKOX.sk

Tento web používa cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť kvalitu našich služieb.

SÚHLASÍM