Hlavná stránka Napíš e-mail Mapa stránky

Historické fotografie

  

 

Fotografia zo 60 tych rokov 20.st.ukazuje miestne ženy, ktoré idú po skončení bohoslužby v kostole na posedenie - po večerňi na pošidki. Fotograf ich zachytil pri zahoranskeho mosce jak išľi doviedna na višni koňec. Ženy (sprava doľava) Žofia Sedláková, Mária Ševčíková, Žofia Veľká, Petronela Dobrovičová patrili k staršej generácii vysočaniek, ktoré ako rovesníčky sa od mladosti stretávali a aj v starobe sa pravidelne zišli na kus reči v nedeľu popoludní.

 
 

Záber z košiara - košar Gerer, v popredí štyria muži, prvý sprava Jakub Rácz, tretí sprava Jozef Ondko z Ďačova. Vpravo vidieť cisternu na vodu, vľavo putiru na mlieko, foto z roku 1964.

 

 

Na fotografii je Klára Bujňáková s vnukom Milanom, fotená  pri veľkom moste, v pozadí stodola a veža kostola. Okolo 1970.
 
 

V kertišňi hrabu šeno (sprava doľava) Agnesa Nováková, Mária Tomusková Jozef Lorinc, Gita Hurajtová, foto z 80 tych rokov 20.st.

 
 

Skupina ľudí - mladé ženy, chlapci a dvaja muži na stohu, ktorý stál na mieste : pri kapľičke. 20 roky 20.st.

 

 

 

Fotografia zachytáva muža Vendelína Veľkého pri pracovnej činnosti, ako vyberá repu - runkľu a nožom jej odstraňuje listy. Fotené na zahradoch, pot kapľičku.
 
 
 
Na fotografii je žena - Cecília Filičková s motykou v ruke a so zajdou na chrbte. Išla  z okopovaňa so zajtku. Je odfotografovaná pred zvoňakovu chižu na hurštaku. 70 roky  20.st.

  

 

Pohľad na dedinskú sušiareň, ktorá stála v minulosti na mieste nazvanom : na odervanej. Pred vstupom do sušňi stojí Jakub Lorinc. Okolo 1962. 

 

 

Fotografia zachytáva troch mužov (zľava doprava) Štefan Olšavský, Jakub Lorinc oblečený v kožúšku - serdaku a chlapec ako zbierajú usušené slivky do košíka. Je to typ košíka, v akom sa svätila na veľkú noc paska. 60 roky 20.st.

 
 

Chlapi - Štefan Oľšavský a Jakub Lorinc kladú do ľisa šľivi. 60 roky 20.st.

  

 

Na dvore u Kubi  pília drevo v popredí Juraj Veľký, oblečený v chološniach a ľanovej košeli, chlapec a Juraj Lorinc. 50 roky 20.st.

 

 

Štefan Veľký s kravou pred stajňou. Bola to bila krava cimentalka, prišikovana fararom Duckom. 70 roky 20.st.

  
 
 Anton Hurajt a Ladislav Hurajt s párom volov. Voly museli mať vždy čisté chvosty - paradne chvosti v luhu vimite.
 
      
 
       Jakub Rácz z Vysokej a Michal Hric z Tichého Potoka na salaši na kopanej, pot       čiernu horu.
      Foto z roku 1981.         
 
 
 

  Jakub Rácz dojí kravu vo Visokim, ket gazdovaľi. Fotil Fero Sinaj z Prešova v roku 1969. 

 
 

Pohľad na stádo oviec, v popredí Jakub Rácz, keď pásol ovce - dojky na salaši Gerer- Dačov. foto z roku 1964

 

 
 
Jakub Rácz varí na košaru žinčicu. Košiar udolki bol na vysockom chotári.
Foto z roku 1979.
 
 
Prístrešok pre jahňatá - udolki
 
 
 

  Jakub Rácz kosí jačmeň za hľiňikom, pri rezervoári  vody. Foto z roku 1969

 

 
 
         Jakub Rácz s jahňaťom, okolo 1980
 
 

Milan Novák, Ondrej Novák st. a Ondrej Novák kosia  trávu na seno na Valanskom dole. Okolo 1980.

"Rád by som poopravil miesto kosenia,keďže ide o troška inú lokalitu a to konkrétne o časť chotára Šlebody,vľavo nad cestou za Kopaninami, blízko Školskej lúky vedľa Žľabkov. celkom vzadu na fotke (stromy v pozadí) je Úvoz s výstupom na Hrun a na Lazy. Tú lokalitu poznám,keďže sme presne v týchto miestach  mali aj my lúku,dokonca neviem,či aj nie hornú,susednú...."

pozn.: 21.6.2014 J. Bujňák j.bujnak143@gmail.com

 

 

Záber je z vyšného konca nazvanom na močidla a ukazuje ako voz  ťahaný volmi smeruje k miestu, kde sú usušené kopy sena. Kopa sena - kopeňec mala asi 3 m výšku, seno bolo položené na dreve - podedňe, aby dobre schlo, drevená tyč sa volala ostera. Voz poháňa Vinco Novák. Foto z roku 1969

 

 
 
        Dvaja muži pri práci so senom. Štefan Sinaj stojí na voze a vidlami prehadzuje
        seno  a kope, na ktorej stojí Jakub Rácz. Je to v chotárnej časti ku koscelnej 
        luke.   Foto z roku 1967.                
 
 

Kravy ťahajú doštený voz naplnený vrecami s repou. Muži Milan Bujňák, Jakub Rácz a Vavrinec Bujňák, je to na záhumienku pod vaňbarkom. Foto okolo 1977.

 
 

Kravy Jakuba Rácza. Volali ich Keša a Minda, boli zapriahnuté do jarma a ťahali rebrinák.

 
 

Jakub Rácz so Štefanom Sinajom kladú seno z voza na kopu.

 

  

 

Svadba z roku 1934 

Veľmi vzácna, stará fotografia zachytáva svadobčanov, ktorí boli pozvaní na svadbu Františka Veľkého (1911-1999) a Žofie Bujňákovej (1911-1985). Obidvaja mladomanželia pochádzali z Vysokej, na fotografii stoja zľava doprava : 1. Mišo Hurajt2. Janko Sedlák, 3. družba, 4. Uľa Kovaľová, 5. Františka Tomčíková, ktoré mali na hlavách venčeky     rozmarijina prsiach  puketi z rozmarijiV druhom rade stojaci muž so zdvihnutou pravicou je, 6 starosta Janko Dobrovič, pred ním mladomanželia 7. František Veľký a 8. Žofia Bujňáková.  Nasleduje sestra nevesty 9. Mária Bujňáková a ďalší svadobčania. Na fotografii je aj 10. žena z Hamborka, oblečená v kroji a 11. židovka Chanela Goltmanová, matka siedmich detí. Podľa spomienok majiteľky fotografie (Márie Novákovej, rodenej  Filičkovej, 1921) v dedine žili kresťania a židia pokojne, vzájomne sa potrebovali, lebo ľudia od židovky kupovali cukor,  škrob, cukríky, petrolej, pivo, nite, a drobné doplnky. Nešlo o žiadne veľké peniaze, nakupovanie v tom čase nebola každodenná záležitosť. Chlieb sa piekol doma, obilie si každý zasial  sám, urodilo sa aj ovocie, dochovali zvieratá na mäso. 

 

 

 

V dome číslo 15 žili do svojej smrti manželia Veľkí.

 

 

 Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Táto historická fotografia vznikla niekedy v druhej polovici  štyridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej dnes už zaniknutý obrad nosenia svätého obrazu, pri príležitosti cirkevného sviatku ľudovo nazývaného Božske Srdce. Obraz s motívom Krista v Getsemanskej záhrade niesli  2 dievčatá vo veku 14 - 15 rokov pres dzedzinu, oblečené ako družičky. Mali bile kidľe i bile šurce. Dievčatá kľačiace pri obraze sú : 1. Žofka Krafčíková 2. Alžbeta Bujňáková. V hornom rade stoja zľava doprava. 3. Mária Bujňáková (Džuko Jurka), 4. Anna Krafčíková, 5. Margita Hurajtová (zo dvora), Veronika Filipová, 7. Irena Višňovská (Šteľbašska), 8. Veronika Bujňáková (od Ondera), 9. Mária Grusová (Grusaňa).

 

  

 

Na fotografii je Ondrej Zahuranský, ktorý si pred fotografom  sňal čiapku z hlavy a gestom rozhodených rúk naznačil svoj (ne)súhlas s fotením. Ujko bol Amerikán. Istú dobu žil a pracoval v Amerike, avšak vrátil sa naspäť do rodnej dediny. Oženil sa s vdovou Máriou, ktorá mala tri deti. Žili spolu v malej drevenici, patriacej obci, postavenej na obecnom pozemku.

 

 

 

Tetku Máriu Zahuranskú (1896 - 1982), manželku Ondreja Zahuranského    zachytil fotograf na mieste medzi pociskami počas žatvy ako hrabe jarec. Záber vznikol v 60 tych rokoch 20. storočia.

 

 

 

Drevenica, v ktorej bývali manželia Zahuranskí. Bola postavená pri potoku v blízkosti kamenného mosta, ktorý miestni obyvatelia volali  veľki, zahuranskeho most.  

    

 scan0012 

 

Potok, tečúci cez Vysokú, bol regulovaný v roku 1975, v tom čase mali ešte v každom dvore kŕdle husí a kačiek.

 

        _IGP0525

 

Na fotografii sú manželia Gerákovi - Matej (1914-1992) a Františka (1922-1994), stojaci za domom so svojou nevestou Zdenkou a vnučkou Juditkou. V pozadí drevený chliev a kurín - typické objekty vtedajších vysockých dvorov. Fotené v roku 1972.

 

      scan00017

 

Na starej, dnes už veľmi vyblednutej fotografii z roku 1947 sa  nechali odfotiť starí rodičia so svojimi deťmi a vnukmi. Z prava doľava doprava stoja  Martin Veľký ( 1911-1956 ), jeho manželka Mária, rodená Geráková s dcérkou Veronikou, sediaca žena je Mária Veľká rodená Bajusová s vnúčikom Števkom, za ňou stojí jej manžel Ondrej Veľký, vedľa nich ich dcéra Helena.

 

     scan00018

 

V minulosti bola jedna z mála príležitostí na fotografovanie slávnosť prvého svätého prijímania. Táto fotografia je z roku 1953, kedy sa Mária Veľká nechala odfotografovať so svojím synom Štefanom a dcérkou Veronikou. Záber vznikol na dvore u Kovaľa, kde bývali.

 

     scan00019

 

Pán Milan Hurajt z Dubovice často fotil vo Vysokej, je autorom tohto vianočného záberu z roku 1960. Sú na ňom Štefan Veľký a jeho starí rodičia Mária a Ondrej, obidvaja oblečení v tradičnom odeve, starší muž má chološne, serdak a okolo krku šál - holštuk.Vo vnútri prednej izby drevenice stál pred oblokmi vianočný stromček, obvykle aj stôl a drevená lavica. Nad oknami boli rozvešané sväté obrazy s motívmi Svätej Rodiny, Panny Márie s Ježiškom aj Piety - Bolestnej matky.

 

 

 

generuje redakčný systém LEKOX.sk CMS
Copyright © 2021 LEKOX.sk

Tento web používa cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť kvalitu našich služieb.

SÚHLASÍM