Hlavná stránka Napíš e-mail Mapa stránky

Aktuality

Klientské centrum Okresného úradu v Sabinove
22. 02. 2015 (09:58:12)
Pozvánka na 3. zasadnutie OZ
18. 02. 2015 (21:05:19)
Fašiangové posedenie
10. 02. 2015 (08:32:14)

 

Odstávka elektriny
16. 01. 2015 (11:52:22)
Kalendár separovaneho zberu 2015
13. 01. 2015 (18:49:56)

 

15. Silvestrovský výstup na Homôlku
20. 12. 2014 (11:22:25)

Pozvánka na 2. zasadnutie OZ
17. 12. 2014 (21:32:49)
Pozvánka na ustanovujúcu schôdzu
11. 12. 2014 (09:22:54)
Vykurovacie obdobie
30. 09. 2014 (14:44:19)
Oznam ŽP
16. 09. 2014 (09:51:28)
OznamPo novele zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny sú zodpovední za odstraňovanie inváznych druhov z pozemkov vlastníci, nájomcovia a správcovia pozemkov. Podľa § 7b ods. 4 zákona: 

 

· Orgán ochrany prírody upozorňuje vlastníka, správcu alebo užívateľa pozemku na výskyt inváznych druhov rastlín a povinnosť ich odstraňovania a takej starostlivosti o pozemok, ktorá by zamedzila ich rozširovaniu;

 

·v zastavanom území obce upozorňuje vlastníkov pozemkov aj obec, v ktorej katastrálnom území sa pozemok nachádza.

 

Toto upozornenie zverejní obec na svojej úradnej tabuli a na webovom sídle, ak ho má zriadené, alebo iným spôsobom v miestne obvyklým. 

Invázne druhy rastlín uvedené vo vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Z. z.: 

- boľševník obrovský (Heracleum mantegazzianum) 
- ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia) 
- pohánkovec (krídlatka) (Fallopia sp., syn. Reynoutria) 
- slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus) 
- netýkavka žliazkatá (Impatiens glandulifera) 
- zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis) 
- zlatobyľ obrovská (Solidago gigantea) 

Strana:  <<   <  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >  >>
generuje redakčný systém LEKOX.sk CMS
Copyright © 2021 LEKOX.sk

Tento web používa cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť kvalitu našich služieb.

SÚHLASÍM