Hlavná stránka Napíš e-mail Mapa stránky

Aktuality

Pozvánka na 8. zasadnutie obecného zastupiteµstva
15. 12. 2009 (16:53:21)

Starosta obce Vysoká František Novák Vás pozýva na 8. zasadnutie Obecného zastupiteµstva, ktoré sa bude kona» dňa 19. 12. 2009 o 18.30 hod. v kancelárii Obecného úradu.

P O Z V Á N K A

 

P r o g r a m:

1. Otvorenie -privítanie

2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Kontrola uznesení

4. Nakladanie s odpadmi

5. VZN a rozpočet na rok 2010 - prijatie

6. IMVZ a program LEADER

7. Silvester 2009

8. Návrh bodov do ďalšieho zasadnutia

9. Diskusia

10. Prijatie uznesenia k prijatým bodom programu

11. Záver

 

Vo Vysokej

15. 12.  2009

 

generuje redakčný systém LEKOX.sk CMS
Copyright © 2019 LEKOX.sk

Tento web používa cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť kvalitu našich služieb.

SÚHLASÍM