Hlavná stránka Napíš e-mail Mapa stránky

Aktuality

Pozvánka na 1. zasadnutie obecného zastupiteµstva
25. 02. 2010 (09:10:36)

Starosta obce Vysoká František Novák Vás pozýva na 1. zasadnutie Obecného zastupiteµstva, ktoré sa bude kona» dňa 19. 12. 2009 o 18.30 hod. v kancelárii Obecného úradu.

P O Z V Á N K A

 

P r o g r a m:

 

1.     Otvorenie-privítanie

2.     Voľba zapisovateľa a overovateľov záppisnice

3.     Ročná účtovná utávierka

4.     Odovzdanie kroniky

5.     VPP- ÚPSVaR

6.     Porušovanie VZN o chove psov

7.     Pohárová súťaž DHZ

8.     Návrh bodov do ďalšieho rokovania

9.     Diskusia

10. Prijatie uznesenia k prijatým bodom programu

11. Záver

 

Vo Vysokej

25. 2.  2010

generuje redakčný systém LEKOX.sk CMS
Copyright © 2020 LEKOX.sk

Tento web používa cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť kvalitu našich služieb.

SÚHLASÍM