Hlavná stránka Napíš e-mail Mapa stránky

Roky 1966 - 1986

1966

V tomto roku okrem iných udalosti vznikla aj dosť zaujímavá situácia. Obec mala predpis na poľnohospodársku daň 39 241,- Kčs. Inkaso však bolo 39 141,- Kčs. Nedoplatok 100,- bol u jedného občana a nebol zinkasovaný. Napriek tomu obec dostala odmenu vo výške 8 000,- Kčs a 10 000,- Kčs.
Počasie podobné ako minulý rok. Koncom mája napadol sneh a na Homolke bolo bielo s teplotou -3°C. Žatva začala 12.7., mlatba bola ukončená 18.8., a koniec poľnohospodárskych prác 30.9.
30.7. zabilo dve kravy. Jedna patrila M. Veľkej a druhá M. Hurajtovi
Narodilo sa 4 detí, umreli dvaja a boli aj dve svadby a to F. Hurajtovej do Vyšného Slavkova a M. Filička.
Od apríla nastúpila po odchode M. Veisovej do dôchodku nová pracovná sila Regina Palčová.
Bol zorganizovaný prvý autobusový zájazd do Vysokých Tatier. Organizovala ho predsedkyňa MS ČSČK Mária Tomášková.
Na SVS v Lipanoch maturovala Marta Bajusová a nastúpila ako kancelárska sila na Štátnom majetku v Lipanoch. )Pravdepodobne prvá maturantka z obce).
 
1967
Celý rok možno charakterizovať ako teplý s málo zrážkami, čo malo aj vplyv na úrodu. Siať sa začalo 1.4. a ako posledné práce bolo výkop zemiakov ukončený 14.10.
Počet obyvateľov v obci je 357. Z toho je 260 dospelých a 97 detí do 15 rokov. Narodili sa dve detí, zomreli dvaja a bolo 6 sobášov.
21.2. sa odstrelil František Olšavský, syn Andreja Olšavského ako 23 ročný pracoval u SNB v Bratislave - dôvod neznámy.
2.7. sa odsťahovala rodina Rudolfa Bujňáka do Krížovej Vsi pri Poprade. On robí v Poprade.
Maturovala Jolana Bujňáková na SVŠ Lipany a odišla pracovať do Košíc ako kancelárska sila. Ďalej maturoval V. Novák na Chemickej škole v Humennom.
V obci sú tieto organizácie: ČSM, KSS, ČSČK, VŽ (Výbor žien). Najlepšie pracuje ČSČK a spoločne s ČSM organizujú zájazd do Krásnej Hôrky, Betliara a Dobšinskej ľadovej jaskyne.
VŽ sa premenuje na ČSŽ – Československý sväz žien.
5.11. navštívila obec poslankyňa NZ ing. Oľga Malecká.
Kroniku začala písať nová riaditeľka školy Elena Lešková narodená 6.2.1942 v Dubovej okres Martin.
 
1968-1973
Toto obdobie bolo typické tuhými zimami, neskorým odchodom snehu a zase skorším príchodom snehu, stavalo sa že zemiaky už ľudia vyberali spod snehu
Rok 1968 a invázia vojsk poznačil obec len nejakými nápismi na plotoch, ale k väčšiemu odporu nedošlo. Ľudia skôr mysleli na úrodu plnenie plánu odovzdaviek.
Pred voľbami 26.-27.11. 1971, bol na stretnutiach verejne prerokovaný volebný plán obce. Voľby boli  pokojné až na to že museli vyzvať občana Ján Šefčíka aby šiel voliť aby aj jeho hlas mohol ukončiť volebný akt.
Predsedom MNV sa stal Jozef Lörinc a tajomníkom Juraj Štelbaský.
26.8.1972 spadol v podnapitom stave František Hurajt pri schádzaní z povale a zlomil si väzy a zomrel.
Apríl 1973 vypukol požiar pri domoch 16 a 17 a pri vyšetrovaní sa zistilo že 3ročný chlapec sa hral so zápalkami bol to Ľubomír Veľký.
1972 oprava vozovky od Brezovičky po obecný úrad, ďalej sa bude pokračovať až ukončení regulácie potoka.
Vytvorený zväz roľníkov, spodná časť spadá pod ŠM Brezovica, dávajú sa ľuďom stroje, hnojiva aby ľudia začali žiť na socialistickej dedine
Pod kapličkou sa v tomto roku 1972 objavuje aj prvý traktor
Zriadenie novej predajne lebo stará bola v súkromnom byte a potraviny boli v styku s hlodavcami, starý predavač Ján Šefčík sa zdráhal a nechcel toto miesto prepustiť. Novom vedúcou sa stala Anna Bujňáková kvalifikovaná sila a ľudia boli s ňou spokojní.
1968 zobraný premietací prístroj pre nízke tržby a nezáujem ľudí.
1968 ľudia konečne poberajú starobné a invalidné dôchodky, prídavky na deti.
V obci je kúpené prvé osobné auto, ľudia si modernizujú domácnosti, napájajú sa na elektrickú energiu a to je výsledok „zvýšenia životnej úrovne“ v obci.
 
1974
prebieha regulácia a úprava potoka. Vyváža sa zemina na cestu a ta sa spevňuje kameňmi.
Svojpomocne si ľudia ohradia Obecný úrad, Základnú školu a kostol.
Čiastočne sa opravia aj priestory Kultúrneho domu, podlahy.
1x do týždňa sa do obce vozí chlieb a rozširuje sa obchod a tým aj zásobovanie občanov.
Zaviedlo sa pasenie kráv, keď sa pri tom striedajú občania postupne všetci občania.
Prírodná katastrofa – búrka ktorá sa v júni prihnala pri jasnej oblohe a nečakane, zasiahla bleskom stádo a uhynuli tri kusy dobytka, ktorých majitelia boli Margita Hurajtová, Adam Sedlák a Vedndelín Šefčík.
 
1975
Vyznačoval sa hlavne socializáciou dediny a roľníci začali pracovať pre ŠM Brezovicu a týmto sa začali plniť záväzky XIV. zjazdu a 5-ročného plánu.
Dokončuje sa úprava vozovky a potoka.
Vyvesená tabuľa na počesť oslobodenia obce na obecnom úrade k 30. výročiu oslobodenia.
Samozrejme sa Zväz roľníkov vybral 1.6. na výlet k pamätným miestam hrdinských bojov, na Duklu.
 
 
1976
Roľníci v obci začali jarné práce skôr ako ŠM Brezovica.
V obci žije 320 obyvateľov, z toho 40 do 15 rokov.
Narodili sa 3 deti, zomrelo 5, sobáše boli 5.
Pokojný rok súžitia roľníkov a ŠM Brezovica a nová koncepcia školy.
 
1977
V počasí si Metardova kvapka urobila svoje.
V obci žije 312 obyvateľov. Bolo narodených 2, ale  5 umrelo.
Odsťahovala sa rodina Tomčíkova do Dubovice.
Po starostovi Jánovi Šefčíkovi pribudlo do obce 10 osobných aut.
Dve linky autobusové pre uľahčenie cestovania do práce.
 
1978
Pokles obyvateľov na 307, umrelo 6 a nie je preukázané narodenie ani jedného občana. Niečo hovorí že jednom decku, ale je to zahalené rúškom tajomstva.
Odsťahovala sa rodina Milana Sedláka pre nevyhovujúce podmienky do Spišského Podhradia.
27.8. požiar stohu a až do neskorých večerných hodín sa likvidoval. Vinníkmi boli deti  Peter Veľký a Ján Krafčík, škoda 60 000,- Kčs.
Nepodarilo sa vyčistiť studňu školy a zaviesť elektrické čerpanie vody a tak škola zostala naďalej bez vody.
 
1979
Stav obyvateľov klesá ale nie sú udané počty.
20.5. počas omše, sa doma obesí syn Antona Bujňaka po návrate z psychiatrického liečenia.
Pri vypaľovaní trávy zhorí mladý les na Homolke.
Nová kronikárka Gabriela Hurajtová, sústružnička ZVL Lipany, rodená Lipiančanka.
 
1980
Rozvoj chovu oviec na miestach kde sa nedostala technika.
Pestovanie ľanu roľníkmi.
Zvyšovanie životnej úrovne hlavne zamestnávaním sa v blízkych podnikoch Štátne Lesy Podolinec, ZVL Lipany, Komunálne služby Lipany, Váhostav Žilina, Odevné závody kapitána Nálepku (OZKN) Lipany.
V obci pribúdajú kúpeľne, prístavby k domovom.
Elena Lešková ako učiteľka organizuje podujatia hlavne s deťmi.
19 žiakov v školskom roku 1979/80 vymeškalo až 292 hodín pre chrípkovú epidémiu.
 
1981
Nedarí sa zvyšovať kultúru v obci. Tá začína a končí len na tanečných zábavách a kultúrnych akciách detí pod vedením učiteľky Eleny Leškovej.
5.6.-6.6. voľby. Predseda Jozef Lörinc, tajomník a člen rady Michal Bujňak, členovia rady: Juraj Štelbaský, František Šefčík, Andrej Bujňák, Komisia na ochranu verejného majetku: Jakub Rác predseda, Štefan Veľký tajomník, členovia: Andrej Filičko, Vincent Filičko a Anton Filičko, Komisia plánovacia a finančná: Agnesa Nováková predseda, tajomník Mária Veľká a členovia: Cilka Hurajtová, Jonáš Sedlák a Anton Hurajt.
1.9. zrušená škola a premiestnená do Brezovičky kam odchádza aj riaditeľka Elena Lešková.
Zriadený nový autobusový spoj pre detí s pedagogickým dozorom.
Všetky deti chodili do školy okrem Pavla Hurajta, ktorého rodičia odmietli aby chodil do Brezovičky.
 
1982
Prvá celokrajská dobrovoľná pracovná zmena.
1.8. veľké zvyšovanie cien potravín, najmä mäsa, alkoholu, cigariet detských šiat, obuv. Je to trend, čo sa najviac míňa ta sa musí zdražieť.
Kultúra bez zmeny. Oslavujú sa výročie 1. mája , 9. mája, VOSR, MDŽ.
Pokles kvality zásobovania potravín, nespokojnosť občanov.
Oprava kostola pôvodne ranogotický zo začiatku 14. Storočia. Opravuje sa vonkajšia časť objektu svojpomocne na špeciálne práce pozývajú stavebných majstrov, fasáda natretá na žlto.
 
1983
Pribudlo 5 nových domov. Naopak opustené domy  a to dom č. 4O Andreja Hurajta a dom č. 4 Valenta Filička odkúpili rodiny z Košíc. Boli to Kaščákovi a Ležuchoví. Manželia Kaščákovi sú učitelia.
Odchod bývalej riaditeľky Leškovej a zánik kultúry v obci.
V obci sú dve historické stavby pod vedením majstrov pán Valanského a Dolinského z Lipian a špecialistu z pamiatkového ústavu sa prevedie rekonštrukcia sôch a vnútorných malieb. Uvoľnená škola slúžila pre vysťahované veci, okrem kazateľnice. Najkrajšie práce previedol istý pán Ján Kozák z južných Čiech. Býval u kostolníka Juraja Filička číslo domu 44 a stravovala ho obec podľa súpisných čísel. Vždy mu varila iná gazdiná a nosila mu jedlo do školy. Zrekonštruoval obidva oltáre v mesiaci august a september 1983. Oltáre  a sochy oživil výraznými farbami, jeho najobľúbenejšie boli biela a zlatá.
 
1984
Priestory bývalej školy začali slúžiť ako klubovňa pre mládež – jedná miestnosť a druhá miestnosť slúžila pre miestnu knihovňu. Knihovníkom bol Michal Bujňák.
Prvý historický zápis pri uvítaní dieťaťa. Boli to deti: Katarína Nováková, Jakub Lörinc, Monika Buchová, Jonáš Sedlák, Martin Angelovič a Dávid Tarasovič.
Problém s autobusovým spojom a návratu detí zo školy z Brezovičky. Tí po skončení vyučovania čakajú až na spoj 2 hodiny a preto ich nútia navštevovať rôzne krúžky a prípravnú školu v Brezovičke.
 
l985
4O. výročie oslobodenia obce.
Zorganizovaná beseda: Spomienky na obdobie okupácie. Nemohol sa zúčastniť Juraj Štelbaský, bol v nemocničnom ošetrení.
Založený ZPO (zväz požiarnej ochrany) pod vedením Andreja Angeloviča.
Kultúra na nízkej úrovni. V priebehu roka nebolo nič okrem jednej poľovníckej zábavy.
V obci žije 26O občanov z toho je 3O% dôchodcov.
Prevedená údržba verejného osvetlenia s nákladom 5 OOO,-- Kčs.
Zvýšila sa cena zemiakov z l6O,- Kčs na 2lO,- Kčs.
l2.8 živelná pohroma, povodeň. Zaplavilo Kultúrny dom a spôsobila veľké škody.
23.8. v piatok popoludní prudký lejak spôsobil v katastri Doliny pod Homolkou povodeň a poškodil najmä rodinný dom Jána Nováka číslo domu 38. Za jeho domom bola regulácia, ktorá nevydržala nápor vody.
 
l986
Tento rok sa vyznačoval ako suchý rok a  úplný opak roku l985.
Zriadilo sa lyžiarske stredisko v Dubovici v Žľiabkoch.
Kultúra neuspokojivá SZM nepracuje vôbec.
ZPO a Zbor pre občianske záležitostí – vítanie detí, rozlúčka s brancami a prvý krát sa oslavuje 25. výročie svadby a jedného 5O. výročia svadby a to  Juraja a Františky Hurajtových.
V priebehu roka mládežníci opravili klubovňu, hlavné vnútorné priestory a najväčšiu radosť v tomto roku mali mládežníci zo zakúpenia stolnotenisového stola.
l.6. Gabriela Hurajtová prevzala knižnicu zotriedila knižný fond podľa skupín a k 3l.l2. mala zapísaných 69O kníh, 28 čitateľov a z toho l6 detí do l4 rokov. Stanovila pevný čas na vypožičiavanie kníh.
Celková oprava orgánu, ktorá trvala 2 mesiace po rekonštrukcii sa organistom stal Alojz Polomský so susednej Brezovičky, čo je dosť smutné, že vo Vysokej sa nenašiel šikovný chlapec, ktorý by vedel pekne zahrať a spievať.
2O.4 registrácia kandidátov na voľby  a bolo schválených ll  poslancov. Kandidátov schvaľovala ZO KSS a 29.4. bolo verejné predvolené zhromaždenie v sále Kultúrneho domu.
Voľby 23.–24.5. Agitačne stredisko je slávnostne vyzdobené s agitačným programom a pracuje v ňom Okrsková komisia v zložení: Lichvar Robert – predseda, Hurajt Milan – tajomník, členovia: Vinco a Andrej Novák, Jonáš Sedlák, Aladár Veľký a František Novák. Miestna volebná komisia pracovala v zložení Andrej Višnovský predseda, František Dobrovič tajomník, členovia: Ladislav Duda, František a Ján Hurajt. Kandidátom za poslanca do ONV v Prešove do volebného obvodu číslo 6 - Nižný Slavkov, bol Ing. Jozef Polomský. Pochádzal z robotníckej rodiny, mal 3O rokov, maturoval na SPŠSP v Prešove v r. l98l ukončil SVŠT strojnícka fakulta v Bratislave.
 

Prepis z obecnej kroniky

Spracoval: Vlado Hurajt

generuje redakčný systém LEKOX.sk CMS
Copyright © 2021 LEKOX.sk

Tento web používa cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť kvalitu našich služieb.

SÚHLASÍM