Hlavná stránka Napíš e-mail Mapa stránky

Roky 1952 - 1965

Rok 1952

1.1. nastúpila do školy učiteľka Marta Kozáková z Brezovičky
Osveta v tomto roku sa niesla podľa výročí: Víťazný február, Slávnosť preberania budovateľských záväzkov, MDŽ, MDD, Pochod mieru, Dní ČSSP.
Následkom tuhej zimy došlo k poškodeniu ozimín. Zima si však vyžiadala aj veľký zosuv pôdy v Pastyrskom dole. Zosunulo sa cca 20 ha pôdy a vytvorili sa dve jazera o rozmeroch 30x15 m. K tomu sa viaže aj jedna udalosť: Teľa Valenta Nováka zablúdilo v pôde po jazerách a zlomilo si nohu. Na druhý deň sa ľudia vybrali teľa zháňať. Našli ho na brehu prikryté čačinou. Ihneď začali všetci obviňovať obecných pastierov. Tí všetko tajili a na nátlak občanov museli prisahať v kostole pred všetkými na svoju nevinu.
Znova oblasť bola postihnutá katastrofálnym suchom. Hovorí sa že pršalo v apríli a potom až v októbri. Potravy nebolo a ako už bolo typické pre túto oblasť, premnožili sa myši.
Na jar prebehla takzvaná Štítková akcia. Počas nej prebiehalo ščitavanie pôdy u každého roľníka zvlášť a sústavne dochádzalo k rozdielom medzi skutočnosťou a knihou.
Výnimočný bol ešte mesiac máj keď udreli silné mrazy na toto obdobie. Mráz až do -10°C poškodil vegetáciu a tak nevznikol ani jeden plod.
Začiatkom leta začal Andrej Vyšňovský s miestnym učiteľom stavať v Kokoruďovom jarku vodné koleso s priemerom 4 metre. Dielo sa podarilo dokončiť ale po spustení zistili, že koleso má slabé osy na svoj priemer a váhu. Ku kolesu patrilo ešte autovo dynamo akumulátor a rádio. No najzaujímavejšou vecou sa mohol popýšiť učiteľ. Ten si na jeseň varil na kolese lekvár.
Bola vymenená pôsobnosť v miestnej obci medzi dvoma členmi SNB Jánom Štiblerom a Antonom Syrovičom.
V letných mesiacoch sa z Blažovskej doliny prisťahoval Adrej Garandžovský a usadil sa u svojho brata Jozefa Garandžovského.
V tomto roku MNV pracuje už tretím rokom v zložení: Ján Šefčík predseda, Pavel Bajus podpredseda, Michal Bujňak referent výživy, Valent Filičko referent školský, František Veľký finančný referent a zároveň aj ako obecný bubeník.
Tieto zaujímavosti som opísal z knihy Kronika obce Vysoká. Táto kronika bola písaná nepravidelne. Bola písaná do 30. júna 1965 a poslednou je zapísanou stranou bola strana 65 (šesťdesiatpäť).
Za to že som mal takú možnosť veľmi pekne ďakujem prístupu terajšieho starostu Františka Nováka. Naše stretnutie sa uskutočnilo dňa 11.4.2008 a zároveň sme zistili že máme spoločného otca. No nie biologického ale Cyril Novák, rodák z Vysokého je môj krstný otec a zároveň je birmovný otec Františka Nováka, starostu.
Ďalšou kapitolou spomienok budú určite veľmi zaujímavé opisy z pomocnej knihy kronikára. Tak tu sú:
 
1956-1960
Veľké budovateľské úspechy pod vedením MNV na čele s Rudom Novákom. Boli upravené cesty v obci a potok
1957 za predsedu MNV je zvolený Ján Šefčík, ktorý pokračoval v budovateľských úspechov svojho predchodcu a bola zahájená elektrifikácia obce
7.3.1958 obec je slávnostne napojená na elektrickú sieť
19.1.1957 po úprave cesty prišiel do obce Vysoká prvý autobus. Bola zriadená linka Lipany – Vysoká a autobus premával dvakrát denne.
Na jeseň 1957 sa obec nevyhla akcií „Z“. V rámci nej si občania začali budovať Kultúrny dom s plánovaným nákladom 400 tisíc Kčs. Táto suma bola rozdelená v pomere 1:1 štát a obec. V tomto roku sa stihli vykopať zabetónovať základy. Potom však nastali problémy so zabezpečovaním materiálu a výstavba pokračovala s prestávkami.
Voľby do MNV a Národného zhromaždenia. Predsedom MNV sa stal Ján Šefčík a tajomníkom bol zvolený Michal Bujňák.
1960 za aktívneho pričinenia tajomníka MNV Michala Bujňaka bol v dedine zavedený rozhlas.
V tomto období sú veľké výkyvy v úrode. Hojnosť zemiakov v roku 1958 a potom asi najlepšia úroda pšenice v roku 1960.
12.6.1960 sa začala územná reorganizácia na Slovensku. V rámci toho boli vykonané zmeny aj v tejto oblasti. Bol zrušený okres Sabinov a celý bol pridelený pod okres Prešov. Zároveň sa zrušil kraj Prešov a bol priradený k novovytvorenému Východoslovenskému kraju so sídlom v Košiciach.
30.12.1960 bol obci pridelený prvý premietací aparát. Týmto krokom sa začalo s premietaním filmov a to jedenkrát týždenne. Vstupné bolo pre detí 1,- Kčs a dospelí platili 2,- Kčs.
 
1961 – 1963
7.6. a 13.7. (bohužiaľ kronikár neuviedol rok) postihla oblasť veľká búrka a okrem iného spôsobila aj kalamitu v miestnych lesoch.
Rok 1962 bol rokom veľkej chrípkovej epidémie ale bez vážnych následkov.
Jar 1963 sa prehnala prudká búrka ponad obec. Spôsobila nemalé škody, boli zaplavené a pozmývané pozemky roľníkov, majstrovi Garandžovskému odmyla voda nohy z domu.
Odchod učiteľov  Štefana a Anny Jačuškových a príchod Jána a Oľgy Balážovych.
Rada MNV poveruje písaním Kroniky Jána Baláža, ktorý sa narodil 18.1.1939 a pochádzal z Vaniškoviec okres Bardejov. Vyštudoval Pedagogickú školu v Prešove a od roku 1963 spolu so svojou manželkou Oľgou učí na tunajšej škole.
Zima roku 1964 bola veľmi dlhá a podpísala sa na rýchlom vyčerpaní krmiva pre dobytok a tak ten musel byť skoro vyhnaný na pašu.
Úroda bola dobrá ale bol nedostatok slamy pre nízku vlahu. Naopak zemiakov sa urodilo hodne, čo mnohí považujú za takú úrodu ako si nepamätajú.
Uskutočnili sa voľby a voliť mohol každý kto dovŕšil 18 rokov. Predsedom MNV sa stal Ján Šefčík, tajomníkom Pavol Bajus, ktorý vymenil Michala Bujňaka. Ten odišiel do Nižného Slavkova a aj tam sa stal tajomníkom MNV.
Po skončení poľných prác sa začína v obci s výstavbou drevárni a záchodov. Práce sú ukončené v júni 1965.
Skoro v každom dome je už rádio. Narastá počet pračiek a je tu dokonca aj prvý televízor. Vlastníkom je riaditeľ školy Ján Baláž. Postupne si kúpia televízore aj Tomaško, Filičko Marcel a Šefčík Ján predseda MNV.
 
1965
20.1. 20 výročie oslobodenia obce
7.3. Oslava MDŽ
29.3. občania pracujú pri výstavbe mosta.
Obec dostala 30 226,- Kčs za splnenie dodávok a použila na výstavbu mosta pri kostole a na zvýšenie poľnohospodárskej výroby.
2.4. začiatok sejby, prvá sial Pavol Bajus na hone Pod Kertišňu.
7.4. v ZDŠ metodické cvičenia a kontrola z ONV. Kontroloval Štefan  Mosonjak.
9.4. znova napadal sneh
2.4.-10.4. bola prevedená maľba Kultúrneho domu z vnútra.
21.4. sa nad obcou prehnal veľký ľadovec.
18.5. ukončili sa práce na oprave mosta.
21.5. z obce odišla do Spišských Vlach rodina Sedlákova.
23.6. Stala sa nehoda autobusu s deťmi, ktoré cestovali do Brezovičky. Šoférovi Sabolovi za jazdy vyskočila rýchlosť a zlyhali mu brzdy. Chcel vybrať zátačku pri kapličke, ale to sa mu nepodarilo. Vrazil do kapličky, potom vyvrátil lipu a ohradu. Našťastie sa nikomu až na malé zranenia nič nestalo.
 

Prepis z obecnej kroniky

Spracoval: Vlado Hurajt

generuje redakčný systém LEKOX.sk CMS
Copyright © 2021 LEKOX.sk

Tento web používa cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť kvalitu našich služieb.

SÚHLASÍM