Hlavná stránka Napíš e-mail Mapa stránky

Titulka

 

POSTUP TESTOVANIA NA ODBERNOM MIESTE

 

Vstup na odberné miesto je regulované príslušníkom policajného zboru. Pred vstupom si prečítate informačný leták. Po vstupe do odberného miesta si vydezinfikujete ruky. Dezinfekčné prostriedky budú na mieste k dispozícii.

ADMINISTRATÍVA

Následne Vás čakajú jednoduché administratívne úkony - určenému pracovníkovi sa preukážete občianskym preukazom (od 15 rokov) alebo kartičkou poistenca (deti do 14 rokov vrátane).

Administratívny pracovník vypíše formulár potrebný na registráciu.
Po registrácii dostanete pridelené číslo a vreckovku.
Pristúpite k odpadkovému košu, vyfúkate si nos, zahodíte vreckovku.
Následne si vydezinfikujete ruky.
ODBER
Zdravotníkovi odovzdáte pridelené číslo.
Zdravotník Vám následne odoberie vzorku z nosohltana jemnou tyčinkou.

Nasadíte si rúško opäť na tvár a odchádzate čakať von na výsledok. Vyhodnotenie môže trvať 15 - 30 minút.

ČAKANIE NA VÝSLEDOK

Druhým administratívnym pracovníkom budete privolaný podľa prideleného čísla k pracovisku.

Opäť predložíte občiansky preukaz a číslo.

Zdravotník Vám v zalepenej obálke odovzdá certifikát, v ktorom je vyznačený výsledok Vášho  testu. Súčasťou je aj poučenie, čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho výsledku.

Odchádzate z odberného miesta, v prípade pozitívneho výsledku do domácej 10-dňovej karantény.

 HARMONOGRAM TESTOVANIA

od 8:00 hod- 12:00 hod čísla domu od 1-50

od 12:00 hod - do 12:45 hod prestávka na obed

od 12:45 hod - 20:00  hod - čísla domu od 51 a vyššie

od 17:00 hod do 17:30 hod prestávka 

Rozdelenie podľa čísel domov je v rámci odporúčania na zamedzenie tvorby dlhých radov pred odberným miestom v našej obci.

 

 CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE

Vážení občania,

 Testovanie v obci Vysoká sa  uskutoční v sobotu, 7.11. 2020 v čase od 8.00 h do 20.00 h, pričom posledný odber sa zrealizuje najneskôr o 19.30h. 

Deti vo veku 10 -  14 rokov sa  PREUKÁŽU KARTIČKOU POISTENCA, dospelí občania vo veku 15 - 65 rokov OBČIANSKYM PREUKAZOM.

Testovať sa MÔŽU aj osoby staršie ako 65 rokov. 

Testovanie sa uskutoční v priestoroch kultúrneho domu, vchod na testovanie je hlavný vchod na obecný úrad. Vychádzať sa bude cez sálu kultúrneho domu , kde sa zároveň bude čakať za výsledkami.

Odporúčame Vám sledovať webovú stránku obce, oznamy v úradnej tabuli obce, ktorá je umiestnená pri budove obecného úradu.

Prajem Vám pevné zdravie
 
Úrad verejného zdravotníctva

odporúča

 - pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,

 - nedotýkať s očí , nosa ani úst neumytými rukami,

- pri kašľaní si zakryť ústa a nos jednorazovou  vreckovkou a následne ju zahodiť,

-vyvarovať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorý majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktoý majú najmenej jeden z príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť,

- vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi

-dodržiavať karantétu pri osobách ktoré sa nachádzali v oblastiach kde sa vírus vyskytol. Takéto osoby musia dodržať 14 dňovú karanténu, zvolať lekárovi , ktorý po pacienta pošle špeciálnu sanitku, nechodiť osobne k lekárovi a riadiť sa príkazmi lekára.

-v prípade že symptómy nebudú ťažké,môže obvodný lekár rozhodnúť , že osoba ostane v domácej karanténe

 

 

 

 
generuje redakčný systém LEKOX.sk CMS
Copyright © 2020 LEKOX.sk

Tento web používa cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť kvalitu našich služieb.

SÚHLASÍM