Hlavná stránka Napíš e-mail Mapa stránky

OZ - Vysoká Vysokej

Občianske združenie VYSOKÁ VYSOKEJ je združením fyzických a právnických osôb, založené za účelom presadzovania záujmov verejnosti žijúcej v obci Vysoká a v regióne hornej Torysy najmä v oblastiach: ľudské zdroje, šport, kultúra, sociálna a zdravotnícka oblasť, cestovný ruch, životné prostredie a rozvoj vidieka. Združenie je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom  mene nadobúdať práva a povinnosti.

Ciele združenia

 

1)  Cieľom občianskeho združenia je iniciovanie, organizovanie a podpora aktivít zameraných na podporu komunitného života na základe potrieb komunity. Občianske združenie bude podporovať a realizovať najmä aktivity zamerané na zvyšovanie sebadôvery a aktivizácie  detí a mládeže, ako aj ostatného obyvateľstva. Rovnako bude podporovať aj aktivity napomáhajúce integrácii zdravotne a inak znevýhodnených skupín ľudí, hlavne detí a mládeže do spoločnosti.

2)  za účelom naplnenia tohto cieľa bude občianske združenie zabezpečovať a realizovať najmä :

·         organizovať, realizovať a spolupracovať pri realizácii vzdelávacích a tréningových aktivít podľa potrieb komunity,

·         budovať informačnú databázu pre účely realizácie svojho cieľa, 

·         organizovať vzdelávacie, kultúrne, environmentálne a iné spoločenské akcie,

·         spolupracovať s orgánmi verejnej správy a s inými domácimi a zahraničnými subjektami,

·         podporovať a propagovať amatérsku umeleckú tvorbu (výtvarnú, literárnu, hudobnú, atď.)

·         šíriť informácie o svojej činnosti

·         vydávať a šíriť periodické i neperiodické publikácie

·         poskytovať vzdelávacie, poradenské, sociálne a iné služby

 

generuje redakčný systém LEKOX.sk CMS
Copyright © 2021 LEKOX.sk

Tento web používa cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť kvalitu našich služieb.

SÚHLASÍM