Hlavná stránka Napíš e-mail Mapa stránky

História

Kráľ  Ladislav IV. daroval v roku 1278 zemanom Tekulovcom majetky na hornom toku rieky Torysy a ich západný okraj s terajším chotárom obce Vysoká. Vzhľadom na jej zemepisnú polohu, dosah správy z roku 1278 a vývin osídlenia najbližšieho okolia sa dá predpokladať, že Vysokú založili usadlíci so Šoltýsom podľa zákupného práva krátko pred rokom 1278. Šoltýsi tu dokázateľne pôsobili ešte v 14. storočí.
Obec bola od konca 13. storočia nepretržite majetkovou súčasťou panstva Torysa, respektíve Kamenica. V 16. storočí patrila obec Dessewffyovcom a neskôr Berzeviczyovcom.


V roku 1567 hospodárilo vo Vysokej len 5 sedliackych domácností. Z nich dve na polovičných a tri na štvrtinových usadlostiach. V týchto rokoch tu boli 2, 3 respektíve žiadna želiarska domácnosť.


V roku 1600 obec mala 9 obývaných poddanských domov, kostol, faru a školu. Po úbytku sedliackych domácností sa v 16. storočí zmenšoval aj počet obývaných domov. Okrem osadenstva fary tu žili len poddanské rodiny. Z rozprávania starých ľudí sa zo zemepánov spomína grófka Klára Szirmayová, v roku 1719. Ona dala kostol do správy katolíkov.


Ďalej sa spomína pán Hanek, ktorý dal postaviť most a časť kostola. Po ňom bol pánom Hensch. Potom jeho zať Zambori, ktorý majetok predal gazdom v roku 1881 za 44 000 zlatých. Majitelia pozemkov nebývali v obci Vysoká, keďže mali viacej pozemkov. Majetok v obci patriaci zemepánom spravovali židia Guttmanovci, traja bratia.
              

Okolo roku 1848 bolo utvorených 12 gazdostiev, podľa ktorých je ešte aj teraz dedina delená. ,,Sú to Šuhajovec, Sedlákovec, Chovancovec, Lorincovec, Hurajtovec, Firkalovec, Čabalovec, Mackovec, Dzurovec, Filičkovec, Mačugovec, a Hurajta –Tonka.“ ( Kronika, strana 5 )
Títo pôvodný gazdovia vraj bývali v murovaných domoch s veľmi hrubými múrmi   ( murovanice ), z ktorých posledná bola zbúraná Čabalova v roku 1939.
Obyvatelia sa okrem poľnohospodárstva vyznačovali pestovaním jabĺk, výrobou dreveného náradia. Pracovali ako stolári, kolári, tesári.
Za prvej Československej republiky sa zaoberali poľnohospodárstvom, chovom dobytka, sezónne prácou v lesoch. Domy boli stavané z dreva, kameňa a hliny. V poriadnom gazdovskom dvore okrem domu nesmeli chýbať maštaľ, stodola, pivnica, sýpka a kurín.

 

 


 

Vývin názvu obce


Vysoká nie je jediný názov obce. Vo Vlastivednom slovníku obcí na Slovensku sú uvedené aj iné názvy a roky.
Rok 1278 je spojený s názvom  Wyzka rok 1329 je spojený s názvom Vysaka či Wysaka.roku 1427 sa Vysoká nazývala ako Visoka a v roku 1773 ste ju mohli na mape nájsť ako Visoké. Terajší názov obce sa ustálil v časoch prvej Československej republiky.

generuje redakčný systém LEKOX.sk CMS
Copyright © 2021 LEKOX.sk

Tento web používa cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť kvalitu našich služieb.

SÚHLASÍM