Hlavná stránka Napíš e-mail Mapa stránky

Aktuality

Pozvánka na ustanovujúcu schôdzu
13. 12. 2010 (17:32:57)

P O Z V Á N K A

 

V súlade s ustanovením § 13ods. 4 písm.a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

zriadení v znení neskorších predpisov

 

 

 

 

zvolávam

 

 

Ustanovujúcu schôdzu

Obecného zastupiteµstva vo Vysokej 


 

ktorá sa uskutoční dňa  18.12.2010 o 14.00 h

v sále Kultúrneho domu.

 

 

PROGRAM:

 

 

1.     Otvorenie –privítanie

2.     Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.     Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí

     (predseda volebnej komisie)

4.     Zloženie sľubu novozvoleného starostu

5.     Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva

6.     Príhovor novozvoleného starostu

7.     Určenie zástupcu starostu

8.     Schválenie platu starostu

9.     Schválenie odmien poslancov obecného zastupiteľstva

10. Diskusia

11. Schválenie uznesenia

12. Záver

 

Zároveň pozývame všetkých občanov obce, nakoľko ustanovujúca schôdza je verejná.

generuje redakčný systém LEKOX.sk CMS
Copyright © 2020 LEKOX.sk

Tento web používa cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť kvalitu našich služieb.

SÚHLASÍM