Hlavná stránka Napíš e-mail Mapa stránky

Aktuality

Pozvánka na 7. zasadnutie OZ
02. 12. 2010 (16:10:04)

P O Z V Á N K  A

 

V súlade s ustanovením § 13ods. 4 písm.a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

zriadení v znení neskorších predpisov

 

zvolávam

7. zasadnutie

Obecného zastupiteµstva vo Vysokej,

 

ktoré sa uskutoční dňa  4.12.2010 o 18.00 h

v kancelárii OcÚ.

 

 

 

 

PROGRAM:

 

 

1.     Otvorenie –privítanie

2.     Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.     Kontrola plnenia uznesení

4.     Schválenie VZN na rok 2011

5.     Schválenie rozpočtu na rok 2011

6.     Diskusia

7.     Záver

Vysoká 2.12.2010

generuje redakčný systém LEKOX.sk CMS
Copyright © 2020 LEKOX.sk

Tento web používa cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť kvalitu našich služieb.

SÚHLASÍM