Hlavná stránka Napíš e-mail Mapa stránky

Aktuality

Pozvánka na 6. zasadnutie obecného zastupiteµstva
04. 11. 2010 (19:08:16)

P O Z V Á N K  A

 

V súlade s ustanovením § 13ods. 4 písm.a zákona SNR ?. 369/1990 Zb. o obecnom

zriadení v znení neskorších predpisov

 

zvolávam

6. zasadnutie

Obecného zastupiteµstva vo Vysokej,

 

ktoré sa uskutoční dňa  6.11.2010 o 18.00 hodine

v sále kultúrneho domu.

 

 

 

PROGRAM:

 

1.     Otvorenie –privítanie

2.     Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.     Žiadosť o povolenie

4.     Návrh VZN na rok 2011

5.     Návrh rozpočtu na rok 2011

6.     Diskusia

7.     Záver

 

Vo Vysokej 2.11.2010

generuje redakčný systém LEKOX.sk CMS
Copyright © 2020 LEKOX.sk

Tento web používa cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť kvalitu našich služieb.

SÚHLASÍM