Hlavná stránka Napíš e-mail Mapa stránky

Aktuality

Pozvánka na 3. zasadnutie OZ
12. 01. 2011 (15:58:28)

P O Z V Á N K  A

 

V súlade s ustanovením § 13ods. 4 písm.a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

zriadení v znení neskorších predpisov

 

zvolávam

3. zasadnutie

Obecného zastupiteµstva vo Vysokej,

ktoré sa uskutoční dňa  16.1.2011 o 14.00 h

v kancelárii OcÚ.

 

PROGRAM:

 

1.     Otvorenie –privítanie

2.     Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.     Kontrola plnenia uznesení

4.     Úprava korún stromov pri kaplnke –farská rada

5.     Nájomná zmluva

6.     Neuplatnenie mandátu poslanca, zloženie sľubu náhradníka

7.     Stanovenie odmien poslancov

8.     Harmonogram zastupiteľstiev

9.     Voľba komisií

10. Obecná knižnica

11. Diskusia

12. Schválenie uznesenia

13.  Záver

 

Zároveň pozývame všetkých občanov obce, nakoľko zasadnutie OZ je verejné.

generuje redakčný systém LEKOX.sk CMS
Copyright © 2020 LEKOX.sk

Tento web používa cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť kvalitu našich služieb.

SÚHLASÍM