Hlavná stránka Napíš e-mail Mapa stránky

Aktuality

Pozvánka na 2. zasadnutie OZ
05. 01. 2011 (13:01:23)

P O Z V Á N K  A

 

V súlade s ustanovením § 13ods. 4 písm.a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

zriadení v znení neskorších predpisov

 

zvolávam

2. zasadnutie

Obecného zastupiteµstva vo Vysokej,

ktoré sa uskutoční dňa  8.1.2010 o 18.00 h

v kancelárii OcÚ.

 

PROGRAM:

 

1.     Otvorenie –privítanie

2.     Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.     Stanovenie odmien poslancov

4.     Nájomná zmluva

5.     Aktivačná činnosť

6.     Harmonogram zastupiteľstiev

7.     Diskusia

8.     Schválenie uznesenia

9.     Záver

 

Zároveň pozývame všetkých občanov obce, nakoľko zasadnutie OZ je verejné.

generuje redakčný systém LEKOX.sk CMS
Copyright © 2020 LEKOX.sk

Tento web používa cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť kvalitu našich služieb.

SÚHLASÍM