Hlavná stránka Napíš e-mail Mapa stránky

Titulka

     Voľby do Európskeho parlamentu

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 25. mája 2019 od 7.00 h do 22.00. h

Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 14 poslancov.

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je obecvysoka@gmail.com

Posledný možný termín na doručenie delegačnej listiny je 1. apríla 2019.

 E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je obecvysoka@gmail.com

Posledný možný termín na podanie žiadosti je do 12. apríla 2019. 


 Úroveň vytriedenia odpadu v obci 

Postup vyčíslenia upravuje zákon č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č.587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády 330.

Na základe vyčíslenia % budeme od 1.3.2019 platiť viac za uskladnenie odpadu viac ako doposiaľ

Čím viac budeme triediť tým bude nižší popolatok za uskladnenie opadu na skládke.

 Percento vytriedenia odpadu v obci Vysoká je 21,09% za rok 2018 to znamená že sadzba za príslušný rok v eurách je 10 eur za tonu ale iba za uskladnenie odpadu!


 

Zmena tel.č. obec Vysoká 0910 391 219 

 

 
VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKU 2019 
 
V súvislosti z blížiacimi sa voľbami, prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 16.marca 2019 oznamujeme emailovú a poštovú adresu na zasielanie:
Doručenia oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie.
Doručenia žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
obecvysoka@gmail.com
Obecný úrad Vysoká 73, 08274
 
 

 
 

Oznámenie GDPR

Vážená verejnosť, návštevníci podujatia

Prevádzkovateľ – Obec Vysoká, so sídlom Vysoká 73 Vysoká, 08274, IČO: 00327999 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde na vyhradených miestach k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo – zvukových v záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zdeklarovania jeho priebehu, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Obrazové snímky a obrazovo-zvukové záznamy z podujatia zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa – Obec Vysoká facebookovej stránke a iných a budú uchovávané po dobu 3 rokov.19. Výstup na Homôlku. Ďakujem všetkým zúčastneným. V najbližšej dobe budú všetky foto dostupné na našej stránke.


 
 
generuje redakčný systém LEKOX.sk CMS
Copyright © 2019 LEKOX.sk

Tento web používa cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť kvalitu našich služieb.

SÚHLASÍM