Hlavná stránka Napíš e-mail Mapa stránky

Titulka

 

Úrad verejného zdravotníctva

odporúča

 

- pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,

 - nedotýkať s očí , nosa ani úst neumytými rukami,

- pri kašľaní si zakryť ústa a nos jednorazovou  vreckovkou a následne ju zahodiť,

-vyvarovať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorý majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktoý majú najmenej jeden z príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť,

- vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi

-dodržiavať karantétu pri osobách ktoré sa nachádzali v oblastiach kde sa vírus vyskytol. Takéto osoby musia dodržať 14 dňovú karanténu, zvolať lekárovi , ktorý po pacienta pošle špeciálnu sanitku, nechodiť osobne k lekárovi a riadiť sa príkazmi lekára.

-v prípade že symptómy nebudú ťažké,môže obvodný lekár rozhodnúť , že osoba ostane v domácej karanténe

 

 

Informácie k sláveniu sv. omší

 

Predseda vlády SR Peter Pellegrini Konferencii biskupov Slovenska telefonicky oznámil rozhodnutie, že s platnosťou od 10.03.2020 do 23.03.2020 sa nesmú na území SR sláviť verejné bohoslužby.

 

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SR 2020

 

Predseda Národnej rady Slovenskej Republiky dňa 4.11.2019 rozhodnutím č.351/2019 Z.z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 29.februára 2020

 Ďalej informujeme všetkých voličov že

volič môže požiadať obec o voľbu poštou a hlasovací preukaz v obci ktorej má trvalý pobyt 

E-mailová adresa pre doručenie týchto žiadostí je obecvysoka@gmail.com

informácie ku voľbe poštou vrátane vzorov nájdete na stránke https:// www.minv.sk/?nr20-posta2

  Úroveň vytriedenia odpadu v obci 
 
 
pre určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu a platenia poplatku za komunálne odpady v zmysle Nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z.z. k zákonu č. 329/2018 Z.z. o popolatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 Percento vytriedenia odpadu v obci Vysoká je 55,95% za rok 2019 to znamená že sadzba za rok 2020 v eurách je 11 eur za tonu  za uskladnenie odpadu!

 

Čím viac budeme triediť tým bude nižší popolatok za uskladnenie opadu
na skládke.

 

 

 

 

 
generuje redakčný systém LEKOX.sk CMS
Copyright © 2020 LEKOX.sk

Tento web používa cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť kvalitu našich služieb.

SÚHLASÍM